AICINĀJUMS


„Open Place” konkursa programmai jaunie kino profesionāļi un studenti aicināti iesniegt īsmetrāžas spēlfilmas , kas tapušas pēdējo divu gadu laikā . Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, filmu studijas un augstskolas. Konkursam var pieteikt vairākas viena režisora veidotas filmas. Tiek pieņemtas arī filmas, kas rādītas citos filmu festivālos. Darbi jāiesniedz līdz 20.05.2018.


Lai iesniegtu darbu konkursa programmā, nepieciešams:

 • Aizpildīt un iesniegt festivāla pieteikuma anketu tiešsaistē www.openplace.lv

 • Anketā norādīt tiešsaistes linku uz filmu un paroli. Atlases nolūkos tiek akceptēti tādi serveri kā Youtube, Vimeo un Dropbox

 • Sekot festivāla Facebook lapai www.facebook.com/OpenPlaceFilmFestival/

Filmu ATLASES KĀRTĀ netiek pieņemti faili, kuriem nepieciešama lejupielāde


Pieteikuma anketā jānorāda:

 • Īss filmas apraksts latviešu un angļu valodā (max 300 vārdi)

 • Informācija par režisoru, producentu un radošo komandu

 • 2-3 filmas kadri vai afiša (jpg, min 1.2 MB)

Nosacījumi:

 • Festivāla konkursa programmai tiek pieņemtas īsmetrāžas spēlfilmas

 • Filmām jābūt veidotām pēdējo 2 gadu laikā

 • Īsfilmu garums - līdz 30 minūtēm

 • Festivālā bez pieteikuma maksas var iesniegt neierobežotu filmu skaitu (tai skaitā viena režisora/ producenta/ filmu studijas vai augstskolas filmas)

 • Obligāta prasība - subtitri angļu valodā

 • Pieteikuma anketa aizpildāma latviešu, angļu vai krievu valodā

 • Pieteikumi jāiesniedz līdz 20.05.2018 (ieskaitot)

 • Filmu demonstrēšana festivāla laikā paredzēta DCP formātāINFORMĀCIJA PAR FILMU

INFORMĀCIJA PAR REŽISORU

INFORMĀCIJA PAR PRODUCENTU / IZPLATĪTĀJU

RADOŠĀ KOMANDA

ATĻAUJAS
Vai piekrītat, ka festivālam OPEN PLACE ir tiesības nekomerciālai Jūsu filmas demonstrēšanai festivāla prezentācijas ietvaros Latvijā un ārvalstīs?

*

Vai piekrītat, ka festivāls OPEN PLACE var izmantot kadrus un / vai maksimums 3 min.(līdz 10%) no jūsu filmas festivāla informatīvajos un reklāmas materiālos, norādot filmas nosaukumu un režisora vārdu

*

Filmas producentam pieder filmā izmantotās mūzikas atskaņošanas tiesības

*

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa

*


Pieteikumu iesniedz

Pieteikt filmu