OpenPlace.lv

Esi atvērts jaunām atklāsmēm!

senas kinas likumi

Senās Ķīnas likumi

Mūsdienu Ķīnas legālajā sistēmā vēl joprojām atspoguļojas vairākas šīs zemes vēsturiskās kultūras ietekme, kurā dziļi iesakņojušās konfūcisma un daoisma filozofija. Jau kopš pagājušās ēras 11. gadsimta, Ķīnas likumi ir pakāpeniski attīstījušies un tikuši papildināti.

Pamatlikumi, kas saglabājušies cauri lielākajai daļai šīs zemes senās pagātnes, ir savu vecāku cienīšana un padevība valstij. Pārējie likumi laika gaitā ir daudz mainījušies atkarībā no daudzo imperatoru uzskatiem par taisnīgumu. Senajā Ķīnā likumu skaidrošana bija manderīnu, kā sauca svarīgus ierēdņus, pienākums un tie divreiz mēnesī rīkoja šim mērķim paredzētas sapulces. Konfūcijs un viņa ideju turpinātājs Mencijs, laika posmā no sestā līdz trešajam gadsimtam pirms mūsu ēras, izstrādāja džentelmeņa uzvedības kodeksu, kurā tika atrunātas labas manieres, pienācīgi žesti, apģērbi un citas pieklājības normas. Konfūcisms attīstījās morāla haosa laikā, kad kopējas vērtības tika plaši nicinātas un korumpētā valdība bija zaudējusi tautas uzticību. Konfūcijs redzēja cilvēka ideālu, kā ieturētu, bezbailīgu, savaldīgu, kompetentu un brīvu no vardarbības un vulgārisma impulsiem. Konfūcijs uzskatīja, ka lielākais uzsvars jāliek uz prevenciju, atalgojot likumiem paklausīgos un kārtīgos līdzcilvēkus ar cieņu, tā vietā, lai no noziegumu pastrādāšanas atturētu ar pārmērīgi skarbiem sodiem, kas viņa prātā tikai iedrošināja noziedzniekus izvairīties soda. Konfūcisms mācīja, ka sabiedrībai būtu jābūt organizētai un hierarhiskai attiecībās starp pārāko un zemāko pusi kā valdnieku subjektu, vecāku un bērnu, sieviešu un vīriešu attiecībās.

Tomēr pāris gadsimtus pēc Konfūcija nāves, bargā un tirāniskā imperatora Ši Hung Di valdīšanas laikā, tika izstrādāta par legālismu vai faija saukto likumu sistēma. Kuras pamatā bija neparasti nežēlīgi sodi par likumu pārkāpšanu, kādiem, pretēji Konfūcija prevencijas principam, bija jāattur ķīniešus no likuma pārkāpšanas ar soda baiļu palīdzību. Imperators Ši Hung Di reiz ir teicis: Tikai gudrs valdnieks spēj piespriest skarbus sodus arī par maznozīmīgiem noziegumiem. Ja tautieši redzēs, cik nežēlīgi tiek sodīti sīkie noziedznieki, viņu iztēle pati tiem izstāstīs, kāds liktenis sagaida smaga ļaunuma darītājus. Legālisma izpratnē cilvēks savā būtībā bija ļauns un savtīgs un to savaldīt bija iespējams tikai ar drakoniskiem likumiem un bargiem sodiem par to pārkāpšanu. Par mazāk nozīmīgiem pārkāpumiem pienācās publiska pazemošana, kauna zīmju uztetovēšana uz sejas, bet par smagākajiem tika piespriesti kropļošanas vai nāves sodi.

Atšķirībā no daudzām citām senajām civilizācijām, Senajā Ķīnā tiesnesis patstāvīgi veica publisku izmeklēšanu, tā vietā, lai pierādījumu sniegšanu uzticētu advokātiem un prokuroriem.

Senajā Ķīnā sievietes nedrīkstēja strādāt un atradās tēvu, vīru un dēlu pakļautībā. No sievietēm sagaidīja mājas darbu pildīšanu un bērnu audzināšanu. Līdz ar zemo sieviešu sociālo statusu, valsts neizrādīja nekādas pūles tās izglītot. Sieviešu tiesības Senajā Ķīnā bija ļoti ierobežotas, valdot uzskatam, ka tās nav spējīgas būt tikpat gudras kā vīrieši un nekad nevarēs sniegt sabiedrībai nekādu nozīmīgu intelektuālu labu, tādēļ sieviešu izglītībā ieguldītie līdzekļi būtu vien izšķērdība. Sievām ar likumi bija stingri noteikts būt uzticīgām saviem vīriem, kuri tikmēr varēja pieņemt vairākas sievas, ja vien spēja tās uzturēt un uzskatīja, ka no esošajām nesanāks labas mātes.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *